یاران تندروان با پیروزی لیگ را تمام کردند/دومین برد مربی ایرانی در قطر