شوک بزرگ به استقلالی ها ! باشگاه ” استقلال ” به دردسر افتاد !