جریمه نقدی 10میلیون تومانی برای تیم های استقلال و پرسپولیس