کرملین: دیگر نیازی به اعزام, نیروهای سوریه در عراق/حملات هوایی ادامه