عرضه 47 هزار تن گندم 4 750 هزار تن شکر سفید, هزار تن نفت خام و 387 هزار قطعه مرغ در روز برای بورس کالا