آغاز اولین جلسه علنی مجلس در سال حمایت از کالای ایرانی