همکاری روسیه و سنگاپور در فروش هلیکوپتر در جنوب شرق آسیا