جدول رده بندی بوندس لیگا در پایان شب دوم هفته بیست و نهم؛ تثبیت ششمین قهرمانی متوالی بایرن در شب پیروزی بزرگ هامبورگ