ورود یک خودرو به میان جمعیت در آلمان/ 3 کشته تا این لحظه