قلعه نویی: کریمی می تواند از مربیان خوب آسیا باشد/ وجدانا مذاکره ای با سپاهان نداشتم