عکس ؛ واکنش ستاره یاغی پرسپولیسی ها به قهرمانی این تیم