فرماندار کرمان: تا کنون آسیب های ناشی از این زلزله اعلام نشده است.