مظاهری: کار بسیار سختی برای کسب مدال در بازی های آسیایی داریم/ به هیچ عنوان در جاکارتا بازنده نیستیم