درخشان: پرسپولیس تیر خلاص را برای قهرمانی زد/ فصل آینده برای سرخ پوشان سخت است