مصر تداوم توسل رژیم صهیونیستی به خشونت علیه شهروندان در غزه را محکوم کرد