پاسخ استقلال و پرسپولیس به کی روش: بازیکنان را نمی دهیم!