آلگری: نباید به رقبا اجازه شوتزنی بدهیم/ مانزوکیچ عملکرد خوبی نداشت