خرید ۱۳۰۰ بلیط برای جام جهانی قبل از رفتن به خارج از کشور