ابراز تاسف قاسمی از کشته شدن ۱۴ تن از بازیکنان یک تیم ورزشی در کانادا