جنگ “استقلال” و “پرسپولیس” برای جذب این ملی پوش ؛ آقای ستاره در رادار “شفر” و “برانکو”