کشف یک انبار بزرگ مهمات داعش توسط رزمندگان و روحانیون+عکس و فیلم