تخصیص صد درصد بودجه ۹۶ کمیته پارالمپیک/۱۲ میلیارد بدهی پرداخت شد