لیورپول مربی را تایید می کند. با این فرمت ما می توانیم