واکنش تشکیلات خودگردان فلسطین به اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس