گواردیولا: چند پنالتی از دید داور پنهان ماند/ در مجموع خوب بازی کردیم