جدیدترین خبر در مورد تمدید قرارداد ” شفر ” و لیست سرمربی ” استقلال “