چین بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی شناور در جهان راه اندازی شد