مدرسه لیورپول: چرا و دوستان فکر پسر آقای کفاشیان. من فکر می کنم که ما حق است ؟